ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 1002   مسئولیت مدنی تصمیمات دولت و تشدید همه گیری کرونا
نویسندگان: آیدین پارساء قراملکی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 1003   شناخت شناسی فقه و علم اعصاب بارویکرد تعاملی معنویت در کرونا
نویسندگان: روح اله عابدی جزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 1005   بررسی حکم فقهی حضور شخص مبتلا به کرونا در مجامع عمومی
نویسندگان: محمد جواد صفایی - مهدی آزادپرور - محمد فایزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 1006   بررسی جرایم تعزیری بر اثر انتقال ویروس کرونا
نویسندگان: امیر باقرزاده گان
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 1008   کرونا و تحول زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دسترسی شهروندان در جامعه
نویسندگان: ودود ولیزاده ساربان - پژمان الهامی طالشمیکائیل
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 1009   استعانت از قرآن و اندیشه های قرآنی در مقابله با آثار همه گیری کرونا
نویسندگان: فرزانه بقایی - بنیامین کابلی فرد - امیرحسین نوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 1016   یادمرگ در قرآن و ویروس کرونا
نویسندگان: رسول رضاپوردمیه
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 1013   مسئولیت اخلاقی دانشجویان در فضای مجازی در ایام کرونا
نویسندگان: تکتم مروی - علی تابع - علی صغر صدیق
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 1018   مهریه و اهمیت حقوقی آن در استحکام ازدواج با وجود کرونا و افزایش طلاق های کوویدی
نویسندگان: تکتم مروی - امیر حسین نوری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 1017   یاد مرگ در قرآن و ویروس کرونا
نویسندگان: مهناز مهدی زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 1020   بررسی مسوولیت نهادهای دولتی در قبال شیوع کووید 19 با تاکید بر قانون مجازات
نویسندگان: محمد حبیب اللهی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 1023   پیوند بهداشت و اسلام در سلامت روح و جسم و جلوگیری از انتشار ویروس (کرونا) درتفسیر کشف‌الاسراررشیدالدین میبدی
نویسندگان: شهاب الدین وحیدی مهرجردی - بهاالدین محمد وحیدی مهرجردی - اقدس عبادی منش
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 1026   نشانگان کاربستی ایمان دینی در مواجهه با شرایط کرونائی
نویسندگان: هاشم قربانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 1024   نقش بهداشت وسلامت در جلوگیری ازشیوع بیماری (ویروس کرونا) در تفسیر المیزان
نویسندگان: شهاب الدین وحیدی مهرجردی - بهاالدین محمد وحیدی مهرجردی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 1034   مفهوم شهادت و مجاهده در قرآن و جایگاه قرآنی مدافعان سلامت
نویسندگان: مریم خاتمیان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 1029   اثر دو قاعده فقهی در تغییر مناسبات اجتماعی متناسب با کرونا
نویسندگان: قاسم انصاری منش - سیدمهدی جوکار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 1035   اثر کرونا بر دایره حریم خصوصی افراد از منظر فقه و حقوق
نویسندگان: پژمان الهامی طالشمیکائیل - پروانه محمدزاده وانستانق
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 1038   مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از انتقال بیماری کرونا در حقوق ایران
نویسندگان: رضا الهامی - رضا بیک محمدی اندریان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 1036   واکسیناسیون اجباری کرونا از منظر حقوق عمومی و بین‌الملل
نویسندگان: سیدمهدی رضوی حاجی آقا
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 1039   بررسی مفهوم شهادت و مجاهده در قرآن و جایگاه قرآنی مدافعان سلامت
نویسندگان: سارا مهرعلی زاده - آزاده امیری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 1041   نقش بلایای فراگیردر غقلت زدایی،عبرت آموزی،احیای یاد خدا ازمنظرقرآن و نهج البلاغه
نویسندگان: فرزانه بابایی - فاطمه فلاح تفتی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 1043   مسئولیت مدنی و کیفری ناقلان ویروس کرونا
نویسندگان: ناصر شکارچی - بابک پورقهرمانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 1045   نقش آموزه های دینی در پیشگیری از ویروس کرونا
نویسندگان: فرزانه بقایی - محبوبه پیمانی - فاطمه اسماعیلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 1044   تاثیر کرونا بر عقد اجاره و راه کارهای حمایت از موجر و مستاجر
نویسندگان: هانیه رحیمی - اسما محروقی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 1049   آن سویه مثبت کرونا ویروس؛ تأثیر یاد مرگ بر روابط درون شخصی و بین شخصی درآینه قرآن و نهج البلاغه
نویسندگان: فاطمه شیخ - فرشته ابوالحسنی نیارکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 1050   سیاست کیفری ایران در قبال فروش غیرمجاز واکسن کرونا
نویسندگان: ایاز قلی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 1054   چالش های حقوقی کادر درمان در قبال بیماران کرونایی با تاکید بر وظایف شرعی و قانونی پرستاران
نویسندگان: احمد توانا - سارا خانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 1052   نقش دادرسی الکترونیکی در دوران شیوع بیماری کرونا
نویسندگان: مسعوده فاضل یگانه - مژگان صفری غریبوند
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 1056   «راهکارهای اعتقادی و رفتاری قرآن کریم برای مصون ماندن از آسیب های بیماری کرونا»
نویسندگان: راضیه بن زاده - پروانه صالحی فارسانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 1058   مسئولیت مدنی وکیفری ناقلان ویروس کرونا
نویسندگان: یعقوب زمانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
31 1059   تحلیل قرآنی شیوع کرونا در عصر مدرن
نویسندگان: مسعوده فاضل یگانه - زهرا جوانمردی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
32 1063   نقش معنوی کرونا در سلامت روان از منظر قرآن و حدیث
نویسندگان: طاهره پودینه
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
33 1064   مدیریت بحران کرونا در خانواده بر اساس آموزهای اخلاقی اسلام
نویسندگان: فهیمه باقرپور
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
34 1062   کرونا و مفهوم رنج از دیدگاه فلسفه اسلامی
نویسندگان: محمد مومنی تبار - زهراسادات کیانژاد
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
35 1067   حق محرمانگی بیماران کرونایی و افشای اطلاعات آن ها
نویسندگان: ایاز قلی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
36 1069   اثرات همه گیری کووید 19 بر روابط اجتماعی انسان از منظر اسلامی
نویسندگان: امیرحسین خورشیدی اطهر - محمد امین مذهب
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
37 1074   مسئولیت فقهی والدین در آموزش امور پیشگیرانه کرونایی به فرزندان
نویسندگان: فاطمه سوری - فاطمه فلاح تفتی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
38 1078   بررسی رویکرد کشورها و جوامع مسلمان در خصوص برگزاری نماز جمعه در زمان همه‌گیری ویروس کرونا (covid 19)
نویسندگان: زهرا آتشی - مرتضی رحیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
39 1073   اثر ویروس کرونا در تمسک معنوی به قرآن
نویسندگان: نجمه تقی زاده - طاهره محسنی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
40 1083   سنت ابتلاء در قرآن و مسآله کرونا ویروس
نویسندگان: راحله هاشم زاده موسی آبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
41 1084   عامل پیش بینی نشده کرونا و عدم اجرای قراردادها
نویسندگان: مسعوده فاضل یگانه - نسرین یزدانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
42 1085   خلاء ها و چالشهای حقوقی و اجرایی دادرسی الکترونیکی در ایام کرونا
نویسندگان: مریم سپاسدار - یعقوب علیزاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
43 1086   سیاست پیشگیرانه و جبران خسارت های مالی خرد و کلان از منظر فقه در بحران کرونا
نویسندگان: مسعوده فاضل یگانه - مرضیه شهریاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
44 1087   سنت ابتلاء وآزمایش از منظر قرآن کریم ویروس کرونا
نویسندگان: مسعوده فاضل یگانه - فاطمه خلقی جوشقانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
45 1088   بازشماری عوامل ارتقاء سلامت معنوی فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های قرآنی-روایی در گذر از اپیدمی کرونا
نویسندگان: محمدامین مدهوشی مزرعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
46 1092   مبانی فقهی و حقوقی ضمان قهری ناشی از انتشار ویروس کووید 19 در اثر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
نویسندگان: علی اصغر گل محمدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
47 1094   نقش بهداشت جسم و روان در مقابله با کرونا
نویسندگان: زهرا پورزرقان - مرتضی رحیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
48 1096   سنت ابتلاءدرقرآن و ویروس کرونا
نویسندگان: علی فتح قبادپور جهان آباد - سیدمحمدلطیف افسری سکندری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
49 1099   بررسی فقهی حقوقی مسئولیت شخص مبتلا به کرونا در صورت کتمان و افشاء
نویسندگان: خدیجه مرادی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
50 1100   راه کارهای فقهی در رویارویی با تعارضات زناشویی در بحران کرونا
نویسندگان: سرافراز براتی - فریبا خدیوی نسب
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
51 1110   حدود مسئولیت درانتقال تعمدی ویروس کرونا
نویسندگان: محمدعلی آوند
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
52 1111   نگاهی گذرا به پدیده بیوتروریسم از صدر اسلام تا کنون
نویسندگان: آمنه نبی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
53 1113   راه کارهای مقابله با بیماری های واگیردار از جمله پاندمی کرونا: با تکیه بر آموزه های اسلامی
نویسندگان: رحیم همزبان قراملکی - سمیه خادمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
54 1117   سبک زندگی قرانی وکرونا
نویسندگان: حسین عبدالهی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
55 1120   مسئولیت‌های فقهی‌حقوقیِ دولت و مسئولیت‌های مدنی مردم در دوران کرونا
نویسندگان: سید مرتضی موسوی سادات
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
56 1123   اختیارات ستاد ملی مبارزه با کرونا و نقش نهاد های بین المللی در کاهش همه گیری
نویسندگان: ابوالقاسم رشیدپور - خدیجه سواری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
57 1127   واکاوی شرایط کارآیی بخشی از فرضیه‌ های روایی‌ با محوریت سلامت در مواجهه با اپیدمی کرونا
نویسندگان: محمدامین مدهوشی مزرعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
58 1129   وظایف حقوقی و اخلاقی ناقلان ویروس کرونا و ملاحظات حقوقی و اخلاقی در برخورد با ایشان
نویسندگان: محمدمحسن صفائی - فخر الدین پرواز
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
59 1134   علل و منشأ بیماری های فراگیر و راهکارهای قرآنی و فقهی جهت مقابله آن ها
نویسندگان: بهرام پرتو - راضیه احسانی - سید فروتن موسویانی گوراب
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
60 1138   نقش ابتلا به کرونا وتربیت فردی از منظر قرآن کریم
نویسندگان: زهرا حاجی آخوند
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
61 1140   سنت ابتلاء در قرآن و ویروس کرونا
نویسندگان: طاهره محسنی - مریم زیرک
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
62 1142   آموزه‌های دینی مبتنی بر بهداشت و یاد مرگ در مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر
نویسندگان: حسین ستاریان - گل اندام ستاریان کرج آباد
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
63 1145   اعتبار حقوقی بخشنامه معاون آموزش وزارت علوم مبنی بر لزوم تزریق واکسن کرونا توسط دانشجویان
نویسندگان: اسماء سالاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
64 1148   تاثیر کرونا بر سبک زندگی عبادی در جامعه اسلامی
نویسندگان: فائزه اسفرم - شهین رحیمی فیروزآباد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
65 1149   پاسخ به شبهات اعتقادی پیرامون کرونا بر مبنای آموزه های اسلامی-شیعی
نویسندگان: فاطمه جمشیدی - ساناز عباس زاده - مینو نوابی - لیلا سلیمانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
66 1152   حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی در نظام سلامت و گستره آن از منظر فریقین
نویسندگان: مهدی اخلاصی - حسین ملایی - محمد ضیا توحیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
67 1156   بررسی حکم نجاست الکل و مصرف آن جهت پیشگیری و درمان کرونا
نویسندگان: حامد شهدادزهی خوبی - محمدرضا کیخا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
68 1153   مسئولیت سنجی انتقال بیماری کرونا در فرض عدم آگاهی از ابتلای به آن
نویسندگان: مهدی اخلاصی - حسین ملایی - محمد ضیا توحیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
69 1158   اعتبار سنجی نظرات کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا
نویسندگان: محمد جواد حیدری خراسانی - مهدی اخلاصی - علی رضا مجد آرا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
70 1157   بهره مندی حقوق موضوعه ایران از فقه امامیه در حریم خصوصی و تاثیر گذاری ویروس کرونا برآن
نویسندگان: مریم مشکواتی - محمود رضا نعیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
71 1160   نقدی بر غالبا کشنده بودن بیماری کووید 19
نویسندگان: محمد فتحعلیان نجف آبادی - محمد برزگر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
72 1167   کرونا به مثابه مانعی فراگیر بر قراردادهای اجاره
نویسندگان: مهدی نوریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
73 1168   اهمیت وضو و نماز و احکام فقهی آن در بیماران کرونایی
نویسندگان: سید مرتضی موسوی سادات
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
74 1170   اعتبار سنجی فقهی مصرف زکات و خمس جهت مبارزه با کرونا
نویسندگان: سیده فاطمه طباطبائی - عرفان حاجیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله